E-Catalog > .7.พระเกจิรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง > หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

PAGE VIEW : 6,327

Product Information :

Name :
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
Category :
  1. หัตถกรรม ของขวัญและของชำร่วย
Sub - Category :
  1. .7.พระเกจิรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง
Brand :
NC006
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :


ขนาดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว 

ขนาดกล่องกระจก (กว้าง x ยาว x สูง)  8x6x10 นิ้ว 

       

ประวัติความเป็นมา


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่ สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า คำสอนพระป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิบัติของท่านสืบมา โดยลูกศิษย์เรียกว่า พระกรรมฐานสายวัดป่า หรือ พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็น พระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า สืบมาจนปัจจุบันเกิด 20 มกราคม พ.ศ. 2413อุปสมบท 12 มิถุนายน พ.ศ. 2436พรรษา 56 วัดป่าสุทธาวาหลวงปู่มั่นได้รับ สมัญญานามจากบรรดาศิษย์ว่า "พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน" เป็นผู้มีประวัติงดงาม เป็นฐานที่พึ่งอันมั่นคงตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ตลอดเวลาในเพศบรรพชิต ได้ปฏิบัติตนจนกระทั่งเป็น แบบอย่างที่ดี อันจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺตมหาเถระ ละสังขารเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 อายุ 79 ปี 56 พรรษา ณ วัดป่าสุทธาวาส Other Product In Group ".7.พระเกจิรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง (8)"